CG/LP-UVC virus- och bakteriereducerande enhet

Beskrivning

Virus- och bakteriereducerande enhet utan fläkt för cirkulära kanaler utrustade med UVc ultravioletta lampor och med möjlighet att inkludera ytterligare filtreringssteg. Perfekt för installation i befintliga luftkonditionerings- och ventilationssystem.

Egenskaper:
•  Virus- och bakteriereducerande enhet med UVc-lampor (256 nm).
• Åtkomstlucka för underhåll.
• Lätt att installera.
• Modeller med låg profil för installation i undertak.
• Filtreringsstegsalternativ för F7 + F9 eller F7 + HEPA H14.
• Filter kan enkelt och snabbt bytas ut.
• Inlopps- och utloppsflänsar möjliggör enkel installation.
• Inkluderar säkerhetsfunktioner för hantering och underhåll av ultravioletta lampor i enlighet med standarden UNE-0068: 2020.

Avsluta:
• Korrosionsskyddande yta av polyesterharts polymeriserat vid 190 ° C, tidigare avfettat med fosfatfri nanoteknisk behandling.