Högsbo Specialist Sjukhus

Högsbo Specialist Sjukhus

Högsbo Specialist Sjukhus

Högsbo närsjukhus kommer att ha uppdraget att bedriva öppen specialistvård som stöd till primärvård och kommunal hälso- och sjukvård. Det innebär att sjukhusets utformning och vård innehåll ska inriktas mot sjukdomar och ohälsa som är vanligt förekommande i befolkningen och ofta förekommande för individen. Sjukhuset kommer att ha en tydlig dagkirurgisk profil och byggs utan slutenvårdsplatser.

Ventilations entreprenör är LH-Vent Teknik som valde TIKU Energis fläktar för bl.a. grund- och brandventilation av garage.

Fläktarna är av typen THT/IMP https://www.sodeca.com/sv/productos/tht-imp-p1000000129?fil=50#prod som styrs med komunicerbar frekvensomformare VSD3/A https://www.sodeca.com/sv/productos/vsd3-a-rft-vsd1-a-rfm-p1000000152?fil=50#prod