SGS Sandarna – Studentbostäder

SGS Sandarna

Studentbostäderna byggs i stadsdelen Sandarna och det rör sig om sex hus, mellan sju och åtta våningar höga, omfattande 22 000 kvadratmeter.

Byggnadsarbetena påbörjas i augusti 2019 och husen ska stå färdiga för inflyttning under 2022.

Läs mera på: https://www.skanska.se/om-skanska/press/pressmeddelanden/232852/Skanska-bygger-bostader-at-SGS-Studentbostader-i-Goteborg-for-385-miljoner-kronor

Till SGS Sandarna har TIKU Energi levererat brandgasfläktar av typen Axialine AL F400 som styrs via det traditionella ventilationsaggregatet. Funktionsprincip se nedan.

För produkter se: https://www.ruck.eu/ventilatoren/brandgasventilatoren/brandgasventilatoren-gesamt/al-f4?filterFrequency=50

TIKUs kund är LH VentTeknik.